Koho jsem to zase potkal?

Tak mám za sebou další dovolenou. Další dovolenou v místech, kam našinci jezdí, pokud tam už tedy jezdí, obvykle za přírodou, za zvířaty nebo vegetací. Na rozdíl ode mne, který si říkám, že zvířata včetně těch nejexotičtějších uvidím i v ZOO a exotickou vegetaci třeba i v zemích jižní Evropy, a jezdím tam raději za lidmi. Kteří jsou […]