Denně se po celém světě přepraví přes milióny zásilek, balíků a balíčků, více či méně objemného zboží. Po silnici, po dráze, po vodě, letecky. Rychlost dodání je pro zákazníky v dnešní době velmi důležitá, není čas čekat. Vzhledem k velkému počtu a co nejkratší čekací době je pak potřeba maximálně využit přepravní prostor, zkrátka aby toho najednou bylo přepraveno co nejvíce.
K jednomu ze způsobů, jak maximálně využít přepravní prostor, patří dřevěné euro palety. Jsou konstruovány přesně pro tento účel. Mají potřebné rozměry, dostatečnou nosnost a dají se i naložené stohovat na sebe.

Ne každá paleta je euro

Existují různé druhy, ale s euro paletami se setkáme asi nejčastěji. Vyrobeny jsou podle mezinárodních předpisů a mají přesně definované parametry.

· rozměr 120 x 80 x 14,4 cm
· plocha 0,96 m2
· váha 20 – 24kg
· nosnost až 1500kg
· přesné značení EUR v na pravém špalku, značka železnice na levém špalku
· všechny části vyrobeny z jednoho kusu
· použití stanoveného počtu speciálních hřebíků (78) umístěných v přesně daných místech

Pár informací navíc

Jelikož se jedná o vyměnitelné palety, není třeba je vracet odesílateli, ale lze je použít na další přepravu. Musí se však dodržet určitá kritéria. Znamená to třeba, že musí být vyrobeny pouze výrobcem, který k tomu má potřebná oprávnění. Nesmí být poškozeny a nesmí jim nic chybět. Také musí nést označení EUR.
Při poškození se mohou také opravit, i to však musí splňovat dané podmínky a opravu nemůže provádět jen tak někdo bez oprávnění. Opravené palety pak mají speciální značení, konkrétně se umísťuje hřeb na prostřední špalek po obou dlouhých stranách.

Jakožto výrobek, který musí vydržet velkou námahu a vzhledem k materiálu, je nutné ošetření. To se provádí především teplem, přesněji vysoušením za použití tepla do určité vlhkosti. Je tak zvýšena trvanlivost, ale zamezí se tím i napadení různými škůdci, se kterými lze při přepravě po různých koutech země přijít do styku.