Každý z nás naprosto logicky ví, kolik bere měsíčně za vykonávanou práci. O tomto jsme obvykle dobře informováni, protože to považujeme za něco natolik relevantního a důležitého, že to v žádném případě nepodceňujeme. Ale o záležitostech týkajících se průměrné hodinové mzdy a její důležitosti už zřejmě ani zdaleka tak dokonale informováni nejsme. Protože co je nám vlastně do toho, kolik dostáváme za hodinu?

Jenže ona je i tato, tedy hodinová mzda, důležitá, a to – když se nad tím zamyslíte – velice. Není to jenom nějaké číslo, které naši zaměstnavatelé jen tak mimochodem zmiňují.

mince v hrsti

V čem spočívá význam takové hodinové mzdy? Tato nás především spolu s minimální měsíční mzdou chrání před zlovolným počínáním našich zaměstnavatelů. V naší zemi je totiž předepsáno, kolik musí brát každý z nás měsíčně a za hodinu minimálně, kolik musíme dostat, abychom neklesli kvůli příliš nízkým příjmům do chudoby ani netrávili v práci přehnanou spoustu času za učiněnou almužnu.

Díky pevně dané minimální hodinové mzdě má každý z nás jistotu, že tráví-li v práci příliš času, musí být adekvátně ohodnocen, není možné, aby byl někdo nucen pracovat za minimum neskutečně dlouho.

Taková výše minimální hodinové mzdy je tedy předepsaná a nesmí se pod ni klesnout. A abychom si byli my zaměstnanci jisti, že náš zaměstnavatel v tomto ohledu nešidí a neodírá nás, je záhodno, abychom si to kontrolovali a výpočet hodinové mzdy si prováděli i sami.

mince zlaté

A protože to pro neznalé nemusí být zase až tak snadné počty, je vhodné vzít si za pomocníka internetovou kalkulačku, která nám zkontroluje, zda se tu splněno vše, co se splňovat má. Zadáme sem jenom základní parametry naší práce a vše je rázem jasné.

A i když to třeba ani v nejmenším nezlepší naše pracovní a životní podmínky, i když nám to mzdu třeba ani o korunu nezvýší, máme aspoň jistotu, že dostáváme tolik, kolik máme dostávat, abychom mohli žít jako lidé.