Většina snoubenců vstupuje do manželství po pečlivém výběru svého životního partnera. Jsou si vědomi, že rozvod představuje životní trauma nejen pro ně, ale i pro děti narozené v rozpadajícím se manželství. Následky rozvodů u dětí přetrvávají po mnoho let až do dospělosti.  Lidé z rozvedených rodin mohou mít emoční problémy a mohou hůře navazovat vztahy. Mezi nejčastější spouštěče stresu patří rozvod. Přesto se rozpadá polovina manželství a Česká republika patří v Evropě mezi země z nejvyšší rozvodovostí.

      Počátek vztahu provází zamilovanost, která dovoluje věci, které nám vadí, přehlížet. Později se znova objeví. Každý pochází z jiné rodiny, která měla své zvyklosti a styl výchovy, který se do jedince vtiskl. Vstupem do manželství je třeba, aby si novomanželé našli svojí cestu a své zvyklosti. Ty oba staví na základě výchovy z rodiny, z které pochází. Proto je třeba najít kompromis, který bude vyhovovat oběma partnerům. Manželství je partnerství na celý život, a pokud má fungovat, tak na tom vztahu musí pracovat oba partneři. Jde o dohodu a hledání cesty společného soužití.

heart-529607_1920

      Ve zdravém vztahu je nutná vzájemná důvěra a úcta, která když se vytratí, tak se vztah začíná rozpadat. Jen s pokorou a snahou po porozumění může přetrvat spokojené partnerství. Dokonalý vztah neexistuje, protože lidé nejsou dokonalí, ale spokojené manželství ano. Aby takové bylo, musí oba partneři chtít a snažit se pro to pracovat. Pokud zahradník přestane pečovat o zahradu, tak ta přestane rozkvétat. Se vztahem je to stejné.

couple-3723548_1920

      I k dobrému manželství patří hádky. Jen v tom dobrém i ve sporu se partneři vzájemně respektují. Hádka by neměla být soutěž o tom, kdo komu více ublíží, ale naopak vymezení názorů a snahou najít řešení. To není snadné a vyžaduje to pokoru a vzájemnou úctu. Tu je třeba neustále budovat.  Mezilidské vztahy jsou komplikované a lidé z rozvedených rodin ztrácejí v tomto vzor u svých rodičů. O to větší je škoda, že se tomuto tématu více nevěnuje škola a všeobecně společnost. Zvláště když se jedná o věc, která má zásadní dopad na spokojený život nejen manželů a jejich dětí.